Ny rapport: 70 er det nye 50

Dagens 70-åringer er like friske og aktive som gårsdagens 50-åringer. Det mener forfatterne bak en ny rapport der man fra 1970-tallet og fram til vår tid har studert 70-åringer.

Rapportforfatter Ingmar Skoog er professor i psykiatri ved Göteborgs universitet og leder for  ”AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa”. Denne rapporten viser at dagens 70-åringer er mer fysisk og psykisk vitale enn noen gang tidligere sier han.

Rapporten viser hvordan det har skjedd dramatiske forandringer i de eldres helse og muligheter på en rekke områder de siste tiårene. Kongnitive og fysiske funksjoner har blitt kraftig forbedret. Det samme har lungefunksjon, hørsel og generelt velbehag. Forekomsten av sykdommer som depresjon, demens, hjerte- og karsykdommer har også blitt redusert betydelig. Generelt har motstandskraften mot sykdommer hos eldre forbedret seg betydelig, og disse forbedringene har skjedd i alle grupper. Rapporten viser også at dagens 70-åringer er mindre nevrotiske og mer konkurranseinnstilt enn i tidligere tider, samt at de er langt mer aktive enn tidligere årskull.

Les hele rapporten her.

ivK9EIQV564EiAucDonYjghoagFXTDwxjEr2m1KE01wQ.jpg
@