Ny rapport: Eldres boligønsker og bosituasjon

En ny studie fra OsloMet viser at mange eldre bor i lite egnede boliger. Rapporten «Eldres boligønsker og bosituasjon» viser at det kan være en lang vei å gå for regjeringens målsetning om at alle skal bo hjemme.

Dette forskningsprosjektet er finansiert av Husbanken og prosjektets formål har vært å undersøke eldres boligsituasjon og deres boligønsker- og planer for fremtiden.

Det er forskningsleder Hans Christian Sandlie som sammen med forskerkollegene Maja Flåto og Lars Gulbrandsen ved NOVA og OsloMet som har skrevet rapporten om eldres boligønsker og bosituasjon. 

I en nyhetssak fra OsloMet sier Sandlie: «For eldre som bor i lite egnete boliger, er det kun to valg som gjelder. Enten utbedre boligen slik at det er mulig å bo der selv om alderen øker og helsa skranter, eller flytte til en mer egnet bolig».

Rapporten baserer seg på intervjuer med hjemmeboende eldre over 75 år, og viser at svært mange av disse har boliger som oppleves som lite egnede for alderdommen. 10 prosent svarte at de ikke hadde råd til å tilpasse boligen sin, mens 30 prosent svarte at det ikke lar seg gjøre, eller at det ikke er hensiktsmessig.

Mer om resultatene i rapporten og anbefalingene fra forskerne kan du lese HER.

Hele rapporten finner du HER.

bigstock-Elderly-Man-With-His-Wife-Goin-6598275.jpg
@