Ny rapport: Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid

Nordlandsforskning har utført forskningsprosjektet Aktiv og sunn aldring i koronaens tid på oppdrag for Helsedirektoratet, som en oppfølging av strategi for et aldersvennlig samfunn – Flere år flere muligheter.

Utgangspunktet for oppdraget var et behov for kunnskap om hvordan koronapandemien kan ha påvirket hjemmeboende eldres mulighet for å leve aktive, sosiale og sunne liv.

Problemstillingene har i hovedsak vært knyttet til tre hovedtemaer:

  1. Kommunenes arbeid med et aldersvennlig samfunn
  2. Sivilamfunn, frivillighet og næringsliv – et sikkerhetsnett?
  3. Konsekvenser av pandemien for hjemmeboende eldres livskvalitet

I studien har kommuneansatte vært intervjuet, representanter fra frivillige organisasjoner og innbyggere fra fire geografisk spredde områder.

Rapporten viser at pandemien særlig rammet eldre med funksjonssvikt og eldre som ikke bodde i nærheten av sin nære familie. Men også eldre som i utgangspunktet var aktive og ressurssterke ble rammet av den massive nedstengningen av både institusjoner og møteplasser.

Rapporten ble lansert i et eget webinar den 19. august i regi av Helsedirektoratet. Hvis du ønsker å se opptaket fra denne rapportlanseringen kan du  gjøre det HER. Du kan også lese hele rapporten HER.

bigstock-Senior-happy-woman-using-ipad--73149421.jpg
@