Ny rapport om aktivitetsvenners erfaringer

En ny rapport viser at frivillige i demensomsorgen har høy trivsel og motiveres av å bidra med noe nyttig til personer som trenger det.

Det er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som evaluert ordningen med aktivitetsvenner for personer med demens på oppdrag fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tilbudet finnes i over 220 kommuner, og engasjerer rundt 3000 frivillige.

Hovedinntrykk er at ordningen med aktivitetsvenner er velfungerende. De fleste forteller at de både har fått god forhåndsinformasjon om hva tilbudet går ut på, og om personen de skal hjelpe. De oppgir også å ha fått god støtte og oppfølging underveis, og at det er lagt til rette for at man kan dele erfaringer med andre aktivitetsvenner.

Hele 96 prosent av de som er intervjuet anbefaler andre å begynne som aktivitetsvenn. Aktivitetsvennene opplever høy trivsel og egenutbytte av å delta i dette frivillige arbeidet.

En aktivitetsvenn skal pleie sosial omgang og ikke overta oppgaver som tilhører det offentlige eller familien, som husvask, vaktmestertjenester eller pleie- og omsorgsoppgaver.

Du kan lese mer om resultatene fra denne rapporten HER

 

bigstock-Senior-Lady-Serving-Tea-203066623.jpg
@