Ny rapport om pensjon

Sist uke la Fafo fram rapporten «Nok pensjon? Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner». Forskningsleder i Fafo, Jon Hippe, mener at den viktigste tjenestepensjonsordningen i Norge er den for offentlig ansatte.

I et intervju med Seniorpolitikk.no sier Hippe at den offentlige tjenestepensjonen er så viktig fordi Norge har mange offentlig ansatte, og fordi ingen andre europeiske land har en felles og sjenerøs ordning for alle offentlige ansatte. Du kan lese hele rapporten HER.

Fra året 2011 til og med året 2018 har det blitt gjort store endringer i pensjonsordningene. Slik er dagens system:

  • Folketrygden – er nøytral der alle år teller med og med fleksibelt uttak fra 62 år. Den omfatter alle.
  • OTP – obligatorisk tjenepensjon er en ordning som private bedrifter er pålagt å ha, der de må ha en pensjonsordning  som minst oppfyller lovbestemte minstekrav.
  • AFP - avtalefestet pensjon – er en ekstrapensjon for ansatte i private bedrifter med tariffavtale og som deltar i AFP-ordningen. Pensjonen utbetales livsvarig til ansatte som oppfyller bestemte krav.
  • Ny offentlig tjenestepensjon inkludert en privatlignende AFP gjelder for alle offentlig ansatte født i 1963 og senere. Yngre årskull har dagens ordning.

 

FAFO.jpg
@