Ny rapport om sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien

Det er Helsedirektoratet som har fått utarbeidet en rapport der man ønsket å få innsikt i hvordan eldre har opplevd sosial isolasjon under koronapandemien. Undersøkelsen ble sendt ut til 12 772 personer over 70 år.

Hele 38 prosent av deltakerne svarte at de opplevde sosial isolasjon i en eller flere perioder under pandemien. Av disse var det det 82 prosent som opplevde isolasjonen som "noe belastende", mens 7 prosent svarte "svært belastende".

Samtidig viser undersøkelsen at eldre over 60 år har lavere risiko enn yngre for å utvikle stress og depressive symptomer som følge av pandemiens smitteverntiltak.

Rapporten er utarbeidet av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, og hele rapporten kan du lese HER.

I en kommentar til Nettavisen sier eldreombud Bente Jacoben: Det er svært alvorlige tall som bekrefter det vi trodde. De eldre har betalt en høy pris, og det vil bli et stort oppdrag for samfunnet å ivareta mennesket i tiden fremover. Hele kommentaren til eldreombudet kan du lese HER.

bigstock-Lonely-old-woman-wearing-surgi-394061141.jpg