Ny rapport: «Verdien av aktive seniorer»

Statens Seniorråd presenterte sist uke rapporten «Verdien av aktive seniorer». Studier av eldre som samfunnsressurs avdekker to trender som vil forsterke seg, og som i årene framover potensielt kan gi et viktig bidrag for lokalmiljø, statsfinanser og økonomien.

Seniorer over 60 år har i snitt høyere utdannelse og er også bedre økonomisk stilt enn ved tidligere generasjoner. Dette er to variabler som samvarierer sterkt med sosialt nettverk og frivillig arbeid. I tillegg gir en mer velstående generasjon viktige impulser for norsk økonomi gjennom forbruk av varer og tjenester.

Det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid anslås til over 25 mrd. kroner for 2016. Rapporten har også beregnet bidraget fra seniorer, gjennom forbruk, skatter og avgifter for ett enkelt år. Skattebidraget fra seniorer i 2016 estimeres til 97 mrd. kroner. Forbruket til seniorene, som skaper et grunnlag for mange arbeidsplasser, estimeres til 25,2 mrd. kroner i samme år. Samlet gir det et skatte- og avgiftsbidrag fra seniorene på om lag 120 mrd. kroner i 2016.

HELE RAPPORTEN KAN DU LESE HER

16508553_1315931371808104_5871682218930935825_n.jpg
@