Ny reform skal gi eldre bedre tjenester

Regjeringen meldte før helgen at de har starter arbeidet med en reform som har fått navnet "Leve hele livet".  Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Denne reformen skal omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte reformen i en kronikk 3. mars.  

Som et ledd i arbeidet med reformen skal regjeringen arrangere dialogmøter ulike steder i landet i løpet av våren og høsten. Eldre og pårørende, ansatte og ledere i kommunene, frivillige, fagfolk og forskere vil bli invitert. Reformen og dialogmøtene skal omhandle mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet er å få innspill om hva som er de beste løsningene, og hvordan de kan gjennomføres nasjonalt.  

Regjeringen tar sikte på å legge frem reformen i form av en stortingsmelding neste vår og innføre den fra 2019.

hoie_helsekonf_070515_800x450.jpg
@