Ny teknologi som kan hindre mange hjemmeulykker

05. februar 2014

Å miste balansen og falle i hjemmet skjer oftere enn det mange er klar over. Faktisk ramler 30 prosent av de over 67 år minst en gang i året, for de over 80 år er tallet 50 prosent. Når man faller slik kan liv og helse stå i fare, rundt halvparten av alle som opplever slike fallulykker trenger medisinsk behandling i etterkant, og 13 prosent får bruddskader.

Nå har det blitt utviklet en ny fallsensor som skal fange opp slike fall raskt, og som skal sørge for raskere hjelp til eldre som har vært uheldige og mistet balansen. Det er  fem studenter ved NTNU i Trondheim som står bak utviklingen av denne sensoren.

Les mer om dette på Forskning.no
Fallsensor2-130x300.jpg