Ny vergemålslov fra 1. juli

23. mai 2013

Den nye vergemålsloven trer i kraft 1. juli i år. Dette betyr store endringer, spesielt i forhold til lokalitet. Tidligere har man hatt overformynderi i hver kommune, og ikke minst en sekretær som har vært tilgjengelig for alle som har hatt behov for informasjon.

Med den nye lovendringen skal alt som vedrører vergemålsloven knyttes til fylkesmannens kontor, der det skal være egne ansatte spesielt for dette området. Begrepet hjelpeverge tas ut av den nye loven, nå skal det hete verge. Den som vil ha informasjon for eksempel om hvem som kan få verge, hva som kreves for å være verge, hva det koster å ha verge, hvilket ansvar en verge har, osv. må heretter kontakte fylkesmannens kontor i stedet for å ha en kontakt i sin kommune.

Terskelen for å be om, eller skaffe hjelpeverge til sine pårørende, som for eksempel gamle foreldre, har for mange vært stor. Og den blir ikke mindre med den loven. Mer informasjon finnes på VERGEMÅLSPORTALEN

bigstock-Helping-A-Sick-Elderly-Woman-7057503.jpg
@