Nye anbefalinger om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Det må, så langt det er mulig under koronaepidemien, legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner. Det kommer frem i en ny anbefaling fra Helsedirektoratet, som har basert seg på råd fra Folkehelseinstituttet.

Anbefalingen om hvordan helse- og omsorgsinstitusjoner kan tilrettelegge for besøk under covid-19-epidemien er utgitt av Helsedirektoratet, mens rådene for hvordan smittevernet skal ivaretas er utarbeidet av Folkehelseinstituttet.
 

Viktig med besøk

Avdelingsdirektør Hanne-Merete Eriksen-Volle i Folkehelseinstituttet understreker at covid-19 kan være alvorlig for personer i risikogruppene, spesielt for eldre personer og pasienter med enkelte kroniske sykdommer, men som hun legger til:

– Det er viktig å legge til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonene, og sørge for at pasienter og beboere får kontakt med sine pårørende. Besøk er spesielt viktig når man er innlagt.

– Hva med å besøke personer som har bekreftet eller mistenkt covid-19?

– Dersom det er mulig, er det best å utsette slike besøk en stund til, svarer Eriksen-Volle. 
 

Bør kartlegge og vurdere behov for besøk

I anbefalingen fra Helsedirektoratet går det blant annet fram at pasientens ønsker og behov for besøk bør kartlegges og vurderes ut fra blant annet dette:

  • hvor alvorlig syk vedkommende er
  • forventet levetid
  • eventuelle kommunikasjonsvansker
  • behov for nærhet og omsorg
  • lengden på institusjonsoppholdet
     

Også råd for dagaktivitetstilbud

Folkehelseinstituttet har også kommet med smittevernråd for å gjenåpne dagaktivitetstilbud. På grunn av covid-19-epidemien er det flere kommuner som har stengt eller redusert sine dagaktivitetstilbud.

– Med dagens lave forekomst av covid-19 i Norge, er det viktig å legge til rette for at brukere av dagaktivitetstilbud igjen får mulighet til å ivareta behov for sosial kontakt og aktivitet, sier Eriksen-Volle.

Ved gjenåpning av dagaktivitetstilbud i kommunen må tilbudet og aktivitetene der tilrettelegges på en måte som ivaretar smittevernet, blant annet krav om avstand og å legge til rette for god håndhygiene, slik at risikoen for smittespredning begrenses mest mulig.

– I tillegg skal en selvfølgelig holde seg hjemme dersom en har symptomer på akutte luftveisinfeksjon, legger Eriksen-Volle til.

Du kan lese hele veilederen HER.

bigstock-Senior-Lady-Serving-Tea-203066623.jpg
@