Nye lokallag!

20. november 2010

LOP har ikke bare fått nyvervede medlemmer i 2010. Nye lokallag er stiftet. 18. november ble LOP Vågan og omegn stiftet. Dagen etter, 19. november,  ble Mattilsynets Pensjonistforening for Rogaland og Agder  kollektivt tilsluttet LOP.  LOP har dermed 48 lokallag ved utgangen av 2010.

Lokallagsleder for LOP Vågan og omegn er Turid Helene Hansen, Svolvær. Kontaktperson for Mattilsynets lokallag i sørvest er Kjerst Brekke. Lagene får opprettet nettsider så snart som nødvendig informasjon er mottatt. Mer informasjon i medlemsbladet , Vi i LOP nr 4, som postlegges 1. desember. I mellomtiden ønskes lokallagene velkommen

@