Nye pasientrettigheter

Fra og med 1. november styrkes pasientrettighetene for pasienter som har henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Sykehusene må svare raskere på pasientens henvisning og avklare rett til helsehjelp. Alle rettighetspasienter får også en tidsfrist for når hjelpen skal starte. Hvis sykehuset bryter fristen, er det nå sykehusets ansvar å varsle HELFO, som sørger for at pasienten får et tilbud et annet sted.

Les med om dette på Helsedirektoratets nettsider

Lege-med-eldre-dame.jpg
@