Nye regler for offentlig bruttopensjon: Forsterket levealdersjustering

27. februar 2013

I sitt forslag til nye regler for offentlig tjenestepensjon for årskullene fra 1953 av foreslår departementet at offentlig bruttopensjon skal reguleres med delingstallene, mot i dag ved forholdstallene. Dette kan se ut som en ren teknisk omlegging. Realiteten er at dette gir en ekstra innstramming i pensjonsytelsene på fra 7 til 10 prosent av pensjonen.

I et nytt notat har leder av Pensjonsutvalget, Jan Mønnesland, gjort rede for forholdene rundt dette. LES HELE NOTATET HER

 

26637-e97a31ce711f4352760d4c6f06bebe46-11ed2612b20df4913fd98c5ad548c54fjanmnnesland.jpg