Nye tanker om trygghetsboliger

I fjor kom SINTEF-rapporten «Bo hele livet» som presenterte mange spennende konsepter for fremtidens eldreboliger. Nå følges noen av disse tankene opp med et forslag om å bruke investeringstilskudd fra Husbanken til trygghetsboliger med livsløpstandard, felles oppholdsarealer og sentral plassering med nærhet til service- og kulturtilbud.

Målgruppen for boligene er eldre, og det er foreslått en nedre aldersgrense på 65 år. Forslaget er nå ute på høring, og alle landets eldreråd er blant høringsinstansene. Hele høringsnotatet kan du lese HER

Forslaget legger også opp til at boligene skal ha en vert til stede i boligens fellesarealer.  Denne verten skal bidra til felles aktiviteter for beboerne. Det skal legges til rette for at man kan bo i disse boligene hele livet, og klare så mye som mulig av det daglige på egen hånd. Å bo i slike boliger skal også være inkluderende og motvirke ensomhet. Tilskuddet skal spesielt stimulere kommuner og borettslag til å øke tilbudet om trygghetsboliger til eldre i distriktene.

Den viktige forskjellen mellom en trygghetsbolig og en omsorgsbolig er at omsorgsboliger må være universelt utformet og er ment for personer med heldøgns behov for pleie- og omsorgstjenester. En trygghetsbolig skal være med på å redusere behovet for sykehjem eller omsorgsboliger ved at eldre kan klare å bo lengre i sitt eget hjem.

Høringsfristen på dette forslaget er 18. august. Eldreombudet har levert sitt høringssvar der de er positive til forslaget, men påpeker at slike boliger ikke må erstatte et mer omfattende tilbud til de som trenger det. Du kan lese Eldreombudets høringssvar HER.

I sin rapport gikk SINTEF har gjennom dagens regelverk og stimuleringsordninger for eldreboliger, og ga en rekke anbefalinger som du kan lese mer om HER. Det forslaget som nå har kommet er i tråd med denne tankegangen, som bygger på det man kan gjøre både i forhold til nye boligkonsepter og med tilpassing av eksisterende boligmasse.

bigstock-Senior-Grandparents-Playing-Wi-361996222.jpg
@