Nye tiltak som skal sikre et likere tilbud i hele landet

Pasient- og brukerombudene i Norge skal styrkes, det melder Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg foreslås en ny modell som skal forenkle pasientrettighetene og ventetidsregistreringen.

Fordi dagens ordning med pasient- og brukerombud på mange måter fungerer bra, vil antallet på disse bli opprettholdt selv om antallet fylker går ned. Det er i dag 15 pasient- og brukerombud, disse er lokalisert følgende steder: Hammerfest, Tromsø, Bodø, Trondheim, Kristiansund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hamar, Moss og Oslo. Disse ombudene jobber med å ivareta pasientenes og brukernes behov, samt interesser og rettssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Det opprettes også nå et koordinerende ombud som blir lagt til kontoret i Bergen. Hensikten med dette koordinerende ombudet er å få et enda bedre og mer likeverdig tilbud i hele landet.

Et annet ledd i arbeidet med å sikre lik behandling og ventetid over hele landet er forslag om en ny modell som forenkler pasientrettighetene og ventetidsregistreringen. Den foreslåtte modellen skal nå ut på høring, med høringsfrist 15. april. LOP vil komme tilbake med helse- og omsorgsutvalgets høringssvar i denne saken.

bigstock-Senior-Doctor-Talking-To-Patie-290154829.jpg