Holder grunnlaget for en økt pensjonsalder?

Vil trenden med at folk i seksti- og syttiårene er mer arbeidsføre nå enn tidligere vare? Denne tematikken kan interesserte følge med på via nett, på et forskningsseminar den 5. mars.

Et stykke ut i mars vil FHI lansere folkehelseprofiler som er basert på data fra 250.000 innbyggere. Men den 5. mars kan alle som er interessert få en sniktitt inn i de nye tallene.

Myndighetene har lagt opp til at pensjonsalderen skal øke parallelt med forventet levealder. Disse endringen i pensjonsalderen skal gjelde fra og med 1964-kullet, og øke med rundt ett år for hvert tiår.

Men vil den fysiske og mentale helsen til framtidens eldre gjøre dem i stand til å stå i arbeid lengre? Dette er noe av tematikken på seminaret «Er 70 det nye 50?» 

Interesserte kan følge seminaret digitalt. Påmelding kan gjøres her: https://seniorpolitikk.no/kalender/er-70-det-nye-50/

bigstock-Building-Is-His-Life-Craftsma-396183299.jpg
@