Nytt fra seniorpolitisk felt

Flere aktuelle seniorpolitiske saker har stått på agendaen den siste uken. Her gir vi et innblikk i disse.

Senter for seniorpolitikk har på sine nettsider satt fokus på et svensk forslag om å heve pensjonsalderen til 72 år. Det var på et forskerseminar at dette kom opp, med begrunnelse i at i 2030 vil det i Sverige være flere over 65 år enn andelen som er mellom 0-19 år. Hele artikkelen kan du lese HER.

Her hjemme i Norge har Frøydis Høyem blitt ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Høyem har lang erfaring fra fagfeltet eldre- og folkehelse og i departementet skal hun jobbe med reformen Leve hele livet. Hun kommer fra en stilling i foreningen «Livsglede for Eldre», en forening som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag, og gjennom gode opplevelser skal vi stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Det blir spennede å se om Høyem får utviklet og forsterket arbeidet med reformen Leve hele livet.

Helt i slutten av januar arrangerte Folkehelseinstituttet et seminar. Tema var: Hvordan er det å ha demens, og hvordan utvikler sykdommen seg? Hvordan jobber myndighetene med dette?

På seminaret fikk man møte fire inspirerende og kunnskapsrike innledere som har jobbet med dette temaet fra ulike innfallsvinkler. Hele seminaret kan du se på Folkehelseinstituttets YouTube-kanal HER.

bigstock-Seniors-video-chatting-with-ta-252589519.jpg
@