Nytt fra sentralstyremøte 17. november

Her kan du lese en liten rapport fra LOPs leder Torild Ofstad fra siste sentralstyremøte i november.

Før sentralstyremøtet hadde vi felles samling med  Unio. St. Melding nr 7 om trygdeoppgjøret 2016 samt pensjonsutfordringer med hensyn til framtidig tjenestepensjon var tema.

På selve sentralstyremøtet var den samme stortingsmeldingen, statsbudsjettet 2018 og landsmøtet viktige tema. Lop deltok på høring om stortingsmeldingen 16. September. Det kommer utfyllende artikler om dette i neste nummer av Vi I LOP som kommer nå straks i desember.

Ut fra forslaget til statsbudsjett 2017 ser det ut til at det ikke noe gjennomslag for våre saker.

Det skjer igjen en skatteskjerpelse i forhold til lønnstakere og pensjonister; noe vi er svært lite fornøyd med. Beregninger viser også at skatteletten for oss pensjonister er svært beskjeden, for ikke å si praktisk talt ingenting.

Mer også om dette tema i Vi i LOP.

Regjeringen holder fast på -0,75 % reguleringen til tross for den negative utviklingen. LOPS holdning er at pensjonene skal følge lønnsveksten, eller i det minste skal vi ha gjennomsnittet av lønns og prisvekst. Det er pensjonsreformens intensjon. Dette betyr at regjeringen ikke engang følger pensjonsreformen.

Ny samarbeidsavtale med Unio ble godkjent av sentralstyret.  Det planlegges felles seminar 2 ganger i året.

 

Kort om Landsmøtet:

Det skal være i Trondheim 7. og 8. juni.

Frist for forslag til landsmøtet er 31. mars.

Forslag til valgkomiteen må være den i hende innen 7. mars. Leder er  Kjell Helland telf. 97595484.

Fristen for påmelding av delegater er 10. april. Det er antallet medlemmer pr 31.12.2016 som avgjør hvor mange delegater lagene har.

Har dere fra 20- 199 medlemmer får dere 1 delegat

                  fra 200-399 får dere 2

                  fra 400-599 får dere 3

                  fra 600 og over får dere 4

 

Hva med en liten vervekampanje før jul hvis dere ligger helt på vippen?

Rent praktisk så kan lagene bestille brosjyrer fra sekretariatet

bigstock-Three-happy-senior-people-hold-60482972.jpg
@