Besøk på Holocost museet 18. juni

Et eksempel på samarbeid mellom LOPs regioner og lokkallag!

Oslo lokallag skal til besøke Holocost museet 18. juni. 25 har meldt seg på, også flere som har fått invitasjon og har meldt seg på fra andre lokallag i andre regioner . Det er bra at vi kan samarbeide på tvers!

Hilsen
Sentralstyremedlem og ansvarlig for region øst Norge, Lillian Saxegaard

@