Fra sentralstyremøtet 29. september

Sentralstyret hadde møte 29. september. En av flere viktige saker som ble behandlet var utforming av budsjettkravene til statsbudsjettet 2017.

Drøftingsmøtet kommer på slutten av året. Nestleder og daglig leder skal utarbeide kravene.

Grunnlaget for kravene er blant annet kravene fra i fjor, innspill som er kommet fra pensjonsutvalget og helse og omsorgsutvalget. 

Innspill fra medlemsorganisasjoner, lokallag og medlemmer tas i mot med takk.

Det er viktig med et bredest mulig grunnlag for utformingen av kravene. Innspill sendes til LOP ved daglig leder.

Våre krav samordnes med andre organisasjoners der det er hensiktsmessig.

 

En viktig sak for LOP er tjenestepensjonenes framtid. Nye forhandlinger skal gjennomføres i 2016. Pensjonistorganisasjonene er ikke innkalt til disse forhandlingene. Pensjonistutvalget arbeider med disse spørsmålene, og tar kontakt med organisasjoner som er innkalt til forhandlingene for å fremme LOPs synspunkt.

Som vanlig var driften av lokallagene også en viktig sak. Mange lag driver godt og har stor aktivitet. Noen lag sliter i varierende grad. Det er viktig at sentralleddet yter bistand til disse lagene. Det kan skje både i form av besøk og rådgiving.

Sentralstyret har fått rapport om at det er gjennomført mange fine turer.

Turutvalget har laget et flott turprogram for neste år.

Oversikt over disse finner du ved å gå inn på meny, nyheter og nytt fra  utvalgene.

Les videre under spennende turer i 2015/2016.