Fra sentralstyrets møte 11. juni

Trygdeoppgjøret ble behandlet av Stortinget i forrige uke. Det førte dessverre til ingen forandringer. SV hadde et forslag hvor de ber  ”regjeringen i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjettet sørge for at alderspensjonister ikke taper kjøpekraft”.

Dessverre fikk forslaget bare deres egne stemmer. Ellers må  merknadene fra Stortingets saksbehandling forståes slik at  de fleste partier ikke vil  aksepter tapt kjøpekraft neste år. FrP sa tidligere til media  at de ville ta negativ kjøpekraft opp med regjeringen, men fremmet ingen forslag om dette.

LOPs krav ligger fast, så det blir spennende å se om partiene følger opp i  2016. Det er enighet i pensjonistorganisasjonene om at underreguleringen må fjernes eller kompenseres, så det er viktig med kontakt mellom organisasjonene.

 

Sentralstyret hadde møte 11.juni.

Av viktige saker som ble behandlet, er vervearbeidet. Gode lokallag er et  av de viktigste fundamentene for vårt virksomhet. 6 lokallag har fått tilskudd til vervekampanjer. Nå håper vi at flere lag følger opp utover høsten og søker om tilskudd til dette.

Evaluering av vårens kurs viste at deltagerne var fornøyde, men det er et ønske om at kursene skal ha lengere varighet enn 1 dag. Dette er et økonomisk spørsmål. For neste år planlegges kursene i starten på april. Det er fint å få innspill på tema. Som et resultat av årets kurs vil lagene snart få tilbud om et regnskapsprogram.

Paul Wirkola fra Sandefjord og nestleder Torild Ofstad går inn i medieutvalget.

Torild Ofstad overtar som regionansvarlig for Hedemark og Oppland.

Ellers av interesse kan være Statistisk Sentralbyrås rapport ”Utfordringer i offentlig tjenestepensjon”

 

Riktig god sommer!

Torild Ofstad,  22. juni 2015

@