LOP i Drammen

Daglig leder  Karin  Woldseth og sentralstyremedlem  Lillian Saxegaard var invitert til Drammen i et ønske om  å danne et lokallag.
 
8 juni kom Karin og jeg til et hyggellig menighetshus hvor det etter hvert kom 25 flotte mennesker.
Masse kompetanse og stor vilje til å se viktigheten av å står sammen i denne  litt urolige tid hvor mange mener mye om pensjon
 
Med kaffe og varme wienerbrød ble det dannet et interimstyre  på 4 personer og da var alt i gang, en flott dag og mange gode venner
 
Vi er stolte av LOP!
 
 
Lillian Saxegaard
LOP
@