Nytt fra sentralstyremøtet i februar 2017

Sentralstyret hadde sitt første møte. I 2017.  Dette året er som kjent landsmøteår, og landsmøtet var naturligvis et sentralt tema på møtet.

Landsmøtet er 7. og 8. juni i Trondheim. Det varer fra kl. 11 onsdag 7. og fram til kl. 17 torsdag 8.

Landsmøtemiddagen holdes  i år i Erkebispegården, og der er det mange prominente personer som har inntatt sine måltider opp gjennom årene. De som har sett på TV-serien Anno har allerede sett det nærmeste nabolaget til Erkebispegården.  Sjølve landsmøtet finner sted på Brattøra;-ved Trondheimsfjorden og med utsikt til Munkholmen.

Det har allerede begynt å komme inn forslag fra lagene. Forhåpentligvis vil det komme  mange  flere som vil utforme veien videre for LOP.

Den 5. januar underskrev Unio og LOP en revidert samarbeidsavtale. Et viktig punkt i avtalen er at Unio vil oppfordre sine medlemsforbund til å inngå samarbeid med LOP for sine pensjonistmedlemmer.

Sentralstyret vedtok at leder og pensjonsutvalgets leder har fullmakt til å samarbeide med Pensjonistforbundet, Unio og andre om å endre nåværende reguleringsregime av løpende alderspensjoner.

Begge deler er svært viktige saker i en periode hvor våre rettigheter er under press.                             

 

Torild Ofstad

Fungerende leder av sentralstyret

@