Nytt fra sentralstyremøtet 9. april

Sentralstyret hadde møte 9. april.  Naturlig nok gjenspeilte sakslista det kommende Landsmøtet 7. Og 8. juni. Sentralstyret behandlet en rekke forslag fra lagene og programmet for landsmøtedagene. Det ser ut til å bli et arbeidsintensivt landsmøte og en hyggelig middag i Herresalen på Erkebispegården i Trondheim.

Forslag til ”Program og retningslinjer” for neste periode er  en svært viktig sak.  Det innbefatter  naturligvis hvordan LOP skal samarbeide med andre pensjonistorganisasjoner og andre relevante organisasjoner.

Det er ny drøftingsrunde med Statsbudsjettet 2018 den 24. april. Sentralstyret vedtok at kravene fra desember opprettholdes. Se eget innlegg om saken.

Videre ble trygdeoppgjøret 2017 diskutert. Trygdeoppgjøret er 15. og 16. mai. Pensjonsutvalget skal behandle kravene. Men det er naturligvis viktig at LOP er tydelig på at den negative utviklingen for pensjonistenes kjøpekraft er uakseptabel.

Det er fungerende leder Torild Ofstad, leder av pensjonsutvalget Hans Erik Pettersen og dagligleder Karin Woldseth som  har ansvaret for drøftingene.

@