Nytt fra sentralstyremøtet 9. juni 2016

8. juni møtte sentralstyret til felles kursdag med Unio-organisasjonene i regi av Unio og LOP. Tema for onsdagens kurs var trygdeoppgjøret og ny offentlig tjenestepensjon.

LOP er lite fornøyd med resultatet av trygdeoppgjøret. Pensjonene går opp med 2,01 % nominelt fra 1. mai. Men med en prisstigning på 2,8 %, betyr dette en nedgang i realinntekt på ca 1%. LOP skrev ikke under protokollen fra drøftingsmøtet, og markerer på den måten sin misnøye.

De fleste lokallag jobber godt, og har god oppslutning om sine møter.  En gledelig melding er at medlemstallet vårt øker. Det vil si bortimot 300 hittil i år. Sandnes og Jæren lokallag håper å runde 1000 medlemmer

Sentralstyrets medlemmer fikk en detaljert og grundig gjennomgang av bestemmelser og beregninger ved trygdeoppgjørene. Vi formidler gjerne dette ved besøk hos lagene. En honnør til pensjonsutvalget for godt arbeid.

Lillian Saxegaard er oppnevnt som nytt medlem i Helse- og omsorgsutvalget.

Neste Landsmøte skal avholdes i juni 2017. Møtet vil bli i Trondheim på Clarion hotell Brattøra.

Kontoret blir sommerstengt i juli.