Rapport fra sentralstyremøtet 26. november 2015

Sentralstyret hadde møte den 26. november. Her kan du lese mer om innholdet i i dette møtet.

Leder i sentralstyret Isak Rosenvold trakk seg fra vervet i oktober, og sentralstyret besluttet at nestleder Torild Ofstad skal fungere som leder ut landsmøteperioden fram til juni 2017. Astrid Bjellebø Bayegan trer inn som nytt sentralstyremedlem. Hun skal også fungere som stedfortreder for leder. Paal Borsheim har nå ansvaret for vervearbeidet.

Redaktør i ”Vi i LOP” Maj Lindholt orienterte om at hun ønsket å slutte som redaktør. Det er beklagelig for vi er godt fornøyd med bladet.

Sentralstyret oppnevnte Jon Lange som ny leder av helseutvalget.

Den viktigste saken ellers var kravene til statsbudsjettet for 2017. Det vises til egen sak om det. Underreguleringen har naturligvis høyest prioritert, men skattespørsmål og helse har også stor betydning.

Vi er inne i en tid hvor levekårene til pensjonister er satt under press, og det er viktig å tydeliggjøre at LOP ikke aksepterer dette.

Medlemsutviklingen viser en positiv trend, og vervearbeidet for neste år er en viktig sak.

 

Torild Ofstad