Rapport fra sentralstyremøtet 7. april 2016

Sentralstyret hadde møte 7. april. Møtet ble holdt dagen etter at det var gjennomført en to-dagers kurs på Gardemoen med representanter fra de fleste lokallag.

Kursdagene hadde et allsidig program som omfattet alt fra prinsipielle og strategiske diskusjoner om LOPs arbeid og utfordringer fremover til praktisk lags- og vervearbeid.

Sentralstyret deltok på kurset. Kursdagene var nyttige, faglig spennende og hyggelige sosialt. Særlig mulighetene for en tettere dialog mellom sentralstyret, administrasjon og lokalnivået er viktig og nyttig ved slike anledninger. Takk til kurskomiteen som gjennomførte arrangementet på en aldeles utmerket måte.

Takk også til alle bidragsytere og deltagere.

Sentralstyret vedtok at neste landsmøte i 2017 skal legges til Trondheim onsdag 7. og torsdag 8. juni. Det er nytt drøftingsmøte om statsbudsjettet 2017 i slutten av april. LOP fremmer de samme kravene som i januar, men spisser argumentasjonen (Ref. innlegg). Situasjonen foran trygdeoppgjøret er tilspisset. Det er fare for en større negativ vekst enn i fjor. LOP står naturligvis på kravet om at underreguleringa skal fjernes, og at en eventuell negativ vekst ikke skal bli større enn hos de yrkesaktive.

Mediestrategien var et sentralt tema både på kurset og på sentralstyremøtet. Det er vanskelig å slippe til i sentrale media. Dette gjelder selv når vi ønsker å gi et tilsvar. Det er derfor viktig å bruke de mulighetene som fins;- det vil si lokalpresse, lokalradio/tv og nettet. Det må gjøres både fra sentralt og lokalt hold.

@