Rapport fra sentralstyremøtet september 2016

Sentralstyret hadde sitt første møte denne høsten i midten av måneden. Det var et godt og arbeidsintensivt møte.

Blant de viktigste sakene er drøftingsmøter med statsråden og departementet som finner sted på slutten av året. Her fremmer vi kravene til Statsbudsjettet for 2018 . Utforming av krav er en viktig sak. Kravene for Statsbudsjettet 2017 er naturlig nok et viktig grunnlag og det gjenstår å se hva som blir innfridd, men noe er vi temmelig sikre på ikke blir innfridd: - Det er viktig at LOP er tydelig på at det er uakseptabelt at pensjonistenes levekår forverres.

Verving var også en viktig sak på møtet. Regionansvarlig vil diskutere dette med lokallagene ved neste kontakt.

Antallet medlemmer har vært så nokså stabilt , men vi har naturligvis alltid noe frafall av ulike årsaker. Disse må erstattes og aller helst bør antallet øke merkbart. Det vil gi oss større slagkraft og handlingsrom.  De aller fleste lokallag driver svært godt og har varierte lokallagsmøter og mange fine turer.

Det vises til informasjon fra lokallagene på nettsiden.

 

Ellers bør lokallagene nå begynne å forberede saker til Landsmøtet i juni.

 

Med ønske om en fortsatt god tidlig høst!
Torild Ofstad

@