Rapport fra sentralstyret 1. kvartal 2019

Sentralstyret hadde et fruktbart styremøte i Oslo 13. februar 2019, og telefonmøte 5. desember 2018. Styret er opptatt av at vi skal bli flere med tanke på «tyngde» i drøftingene med departementet. Det ser ut til at vi når «yngre pensjonister» lettest på sosiale medier, så vi oppfordrer derfor til å benytte våre Facebook sider, både sentralt og lokalt, til å nå nye potensielle medlemmer.

Som kjent finner dere vervebrosjyre og strateginotatet på vår hjemmeside www.lop.no. Der finner dere gode argumenter for å bli medlem i LOP, så jeg håper de blir flittig benyttet i vervearbeidet framover.

Vår hovedoppgave er fortsatt å jobbe for «En rettferdig pensjon for offentlige pensjonister»

Vi har kommet godt i gang med planleggingen av neste Landsmøte våren 2020, samt opplæringskonferansen våren 2019, begge blir i Oslo.

Ellers er sentralstyret opptatt av at organisasjonen er synlig i lokalsamfunnet, og at vi er representert i mange eldreråd rundt om i kommunene. I forbindelse med valget senere i år er det derfor viktig at vi foreslår våre medlemmer til disse viktige vervene.

Ellers har sentralstyret en viktig oppgave framover med å finne en dyktig daglig leder etter Karin S Woldseth, som går av med pensjon. Vi har fått inn mange gode søkere, så vi ser fram til en spennende tilsettingsprosess.

Jeg vil igjen oppfordre dere til å ta kontakt med sentralstyrets medlemmer for å være med og sette dagsorden og fremme de gode sakene

Rannveig Bærheim, nestleder i sentralstyret i LOP

@