Rapport fra sentralstyret 1. kvartal 2020

Siden forrige rapport har sentralstyret ikke hatt styremøte, men vi møtes igjen 25. og 26. februar for å gå gjennom årsmelding, regnskap og budsjett og å finpusse programmet for landsmøtet 2020. Styret ser fram til å avholde landsmøte i Oslo til våren. 

Vi har fått positiv respons fra inviterte politikere fra både posisjon og opposisjon, og rådet for «Et aldersvennlig Norge», så da ligger alt til rette for spennende diskusjoner om seniorpolitiske saker på landsmøtet. 

Styret er avhengig av at det arbeides godt ute i lokallagene, men vi registrerer at noen strever med å få nye styremedlemmer. Styret oppfordrer derfor «nye medlemmer» til å melde sin interesse for styrearbeid i LOP. 

Styret ser også fram til samarbeid med nytt nasjonalt eldreombud og at arbeidet med «Leva hele livet» vil gi mange positive resultater i en fremtidsrettet eldrepolitikk.

Vår hovedoppgave er fortsatt å jobbe for «En rettferdig pensjon for offentlige pensjonister». Det er viktig at vi får fram budskapet om hvorfor LOP er den beste organisasjonen for oss som har arbeidet i det offentlige, og at tjenestepensjonen ikke på noen måte må «settes i spill». 

LOP har satt fram krav til Statsbudsjett for 2021. Vi vil fortsatt kreve at 0,75% reguleringen skal fjernes, og at gifte pensjonister ikke får reduksjon i opparbeidet pensjon. Ellers vil vi fortsatt kreve økte bevilgninger til kommunesektoren slik at kommunene blir i stand til å følge opp sine eldre, og at «Et aldersvennlig Norge» ikke bare blir fine ord og intensjoner på et stykke papir, men at reformen følges opp av nødvendige bevilgninger i de kommende årene 

Facebook kampanjen har foreløpig har det ikke gitt oss mange nok nye medlemmer, vi håper derfor at dere alle bidrar ved å snakke fint om LOP, og oppfordre tidligere kolleger om å bli medlem i LOP, og samtidig bruke Facebook aktivt og gi «Likes» til våre hjemmesider.

 

Rannveig Bærheim, nestleder i sentralstyret i LOP 

@