Rapport fra sentralstyret 2. kvartal 2020

Sentralstyret hadde styremøte 25. og 26. februar for å gå gjennom årsmelding, regnskap og budsjett og å finpusse programmet for landsmøtet 2020. Så kom koronaviruset, og vårt planlagte møte på Gardermoen 15. april ble til et telefonmøte der vi besluttet å flytte  landsmøtet 2020 til januar 2021, og forlenge landsmøteperioden tilsvarende.

Vi hadde sett fram til å avholde landsmøte i Oslo til våren, og hadde lagt opp til mange spennende diskusjoner om seniorpolitiske saker, der blant annet Trude Drevland fra rådet for «Et aldersvennlig Norge», skulle innlede til debatt om temaet. 

Foreløpig ser det ikke ut til at vi kan møtes, og vi skal avholde sentralstyremøte som telefonmøte 26. mai, men håper sentralstyret kan møtes fysisk til høsten.
Styret er avhengig av at det arbeides godt ute i lokallagene, og at vi holder kontakten selv om vi ikke kan møtes fysisk i større grupper. Korona-epedemien har lært oss å tenke nytt og alternativt. Vi håper derfor lokallagene klarer å holde kontakten med medlemmene, f.eks gjennom telefonstafett, eller ved å samle folk i trygge grupper ute eller inne.  


Vår hovedoppgave er fortsatt å jobbe for «En rettferdig pensjon for offentlige pensjonister».
Det er viktig at vi får fram budskapet om hvorfor LOP er den beste organisasjonen for oss som har arbeidet i det offentlige, og at tjenestepensjonen ikke på noen måte må «settes i spill». 

LOP har satt fram krav til Statsbudsjett for 2021. Vi ser at situasjonen for Norge er endret som følge av koronaviruset, og nå er det ekstra viktig at økonomien i kommunene blir styrket slik at kommunesektoren blir i stand til å følge opp sine eldre, og at «Et aldersvennlig Norge» ikke bare blir fine ord og intensjoner på et stykke papir, men at reformen følges opp av nødvendige bevilgninger i de kommende årene. 

Vi håper dere alle bidrar til å øke medlemstallet i LOP, ved å snakke fint om LOP, og oppfordre tidligere kolleger til å bli medlem i LOP, og samtidig bruke Facebook aktivt og gi «Likes» til våre hjemmesider.