Rapport fra sentralstyret 2. kvartal 2019

Siden sist har sentralstyret hatt et fruktbart styremøte i Oslo 4.april, styret deltok, og bidro, også på opplæringskonferansen 5. og 6. april 2019. Det ble noen spennende dager, der våre lokallagsstyrer fikk knytte kontakter og utveksle erfaringer. Vi har fått mange nye medlemmer fra Sykepleieforbundet, og vi håper at noen av dere ønsker å opprette lokallagsstyrer, der disse ikke finnes fra før.

Lokallagene vil være en arena for medlemspleie gjennom sosiale sammenkomster, aktuelle foredrag, kurs, turer og kulturelle aktiviteter. Ta gjerne kontakt med regionsansvarlig i sentralstyret, så vil vi være behjelpelige med råd og bistand, slik at dere kan komme i gang.

Ellers er det viktig at dere som ikke er knyttet til lokallag (Indi -medlemmer) sender oss mobilnummer og e-mail adresser, slik at vi kan oppdatere medlemslistene våre og nå dere lettere. (Det blir altfor dyrt å sende brev med dagens portotakster)

Styret vil alltid være opptatt av at vi skal bli flere med tanke på «tyngde» i drøftingene med departementet. Det ser ut til at vi når «yngre pensjonister» lettest på sosiale medier, så vi oppfordrer derfor til å benytte våre Facebook sider, både sentralt og lokalt, til å nå nye potensielle medlemmer. Som kjent finner dere vervebrosjyre og strateginotatet på vår hjemmeside www.lop.no. Der finner dere gode argumenter for å bli medlem i LOP, så jeg håper de blir flittig benyttet i vervearbeidet framover.

Vår hovedoppgave er fortsatt å jobbe for

«En rettferdig pensjon for offentlige pensjonister»

Vi har kommet godt i gang med planleggingen av neste Landsmøte våren 2020 som skal være i Oslo.

Ellers er sentralstyret opptatt av at organisasjonen er synlig i lokalsamfunnet, og at vi er representert i mange eldreråd rundt om i kommunene. I forbindelse med valget senere i år er det også viktig at vi utfordrer lokalpolitikerne på seniorsakene i deres valgprogrammer.

Jeg vil igjen oppfordre dere til å ta kontakt med sentralstyrets medlemmer for å være med og sette dagsorden og fremme de gode sakene

Rannveig Bærheim, nestleder i sentralstyret i LOP

@