Rapport fra sentralstyret 3. kvartal 2019

Siden sist har sentralstyret hatt et telefonmøte og en lang og god sommerferie. Nå ser vi fram til å brette opp ermene og jobbe til beste for offentlige pensjonister. Det er viktig at vi får fram budskapet om hvorfor LOP er den beste organisasjonen for oss som har arbeidet i det offentlige, og at tjenestepensjonen ikke på noen måte må «settes i spill». Derfor mener vi at vi vil fortsette med drøftingsrett, og ikke kreve forhandlinger med Staten. (2008-oppgjøret minner oss stadig om hvor ille det kan gå).

Det er likevel viktig at vi får fram at vi ønsker det beste for alle pensjonister, og at minstepensjonistene skal få gode oppgjør, men dette må tas av «friske midler» og ikke av potten til trygdeoppgjøret, som skal gjelde alle.

Vi starte opp igjen Facebook kampanjen og håper det skal gi oss mange nye medlemmer. Selv om medlemstilgangen er stor, vil vi ha behov for nye medlemmer da avgangen også har økt år for år. Dette skyldes naturlig avgang og at medlemmene blir eldre og sykere.

Ellers er det viktig at dere som ikke er knyttet til lokallag (Indi -medlemmer) sender oss mobilnummer og e-mail adresser, slik at vi kan oppdatere medlemslistene våre og nå dere lettere. (Det blir altfor dyrt å sende brev med dagens portotakster)

Vår hovedoppgave er fortsatt å jobbe for

«En rettferdig pensjon for offentlige pensjonister»

Vi har kommet godt i gang med planleggingen av neste Landsmøte våren 2020 som skal være i Oslo 5. – 6. juni. Sentralstyret skal ha møte 18. og 19. september. 18. september vil vi behandle ordinære saker for sentralstyret, mens 19. september er avsatt til arbeid med saker til landsmøtet. Vi vil blant annet oppnevne arbeidsgrupper som skal ha ansvar for vår forhandlingspolitikk, organisasjon og vedtekter, handlingsplan, økonomi og medlemskontingent, for å nevne noen.  

Ellers er sentralstyret opptatt av at organisasjonen er synlig i lokalsamfunnet, og at vi er representert i mange eldreråd rundt om i kommunene. Jeg vil igjen oppfordre dere til å ta kontakt med sentralstyrets medlemmer for å være med og sette dagsorden og fremme de gode sakene

Rannveig Bærheim, nestleder i sentralstyret i LOP

@