Rapport fra sentralstyret 4. kvartal 2019

Denne høsten har sentralstyret hatt et styremøte 18. og 19. september. 19. september ble viet landsmøtet 2020. Det ble gode arbeidsdager og styret ser fram til å avholde landsmøte i Oslo til våren. Vi ønsker å invitere politikere fra både posisjon og opposisjon, og håper at vi derved kan få en spennende diskusjon om seniorpolitiske saker på landsmøtet.

13. november hadde vi telefonmøte der vi gjennomgikk aktuelle saker. Det arbeides godt i de fleste lokallagene rundt om i landet, men noen strever med å få nye styremedlemmer. Styret oppfordrer derfor «nye medlemmer» til å melde sin interesse for styrearbeid i LOP.

Kommune- og fylkestingsvalget i høst ga noen uventede resultater, men selv om vi skulle ønske at flere seniorer hadde stilt til valg, er vi glade for at det er blitt valgt inn mange LOPère til kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Styret ønsker alle valgte medlemmer til lykke med arbeidet i neste periode.

Styret ser også fram til samarbeid med nytt eldreombud og at «Leva hele livet» vil gi mange positive resultater i en fremtidsrettet eldrepolitikk.

Vår hovedoppgave er fortsatt å jobbe for

«En rettferdig pensjon for offentlige pensjonister»

Det er viktig at vi får fram budskapet om hvorfor LOP er den beste organisasjonen for oss som har arbeidet i det offentlige, og at tjenestepensjonen ikke på noen måte må «settes i spill».

Vi vil fortsatt kreve at 0,75% reguleringen skal fjernes, og at gifte pensjonister ikke får reduksjon i opparbeidet pensjon. Staten har ikke tatt hensyn til at grunnlaget i pensjonsforliket ikke er tilstede (at gjennomsnittet av lønns- og prisvekst skal være 1,5%), noe som har ført vi har hatt negativ lønnsutvikling i flere år nå. Styret ønsker forhandlingsutvalget lykke til med å utforme våre krav for 2020.    

Vi startet opp igjen Facebook kampanjen, men foreløpig har det ikke gitt oss mange nok nye medlemmer, vi håper derfor at dere alle bidrar ved å snakke fint om LOP, og oppfordre tidligere kolleger om å bli medlem i LOP.

Rannveig Bærheim, nestleder i sentralstyret i LOP