Rapport fra sentralstyret 4. kvartal 2020

Siden forrige «Vi i LOP» har sentralstyret hatt et styremøte 14. og 15. oktober. På grunn av smittesituasjonen i Oslo måtte møtet avholdes digitalt på ZOOM. Møtet 14. oktober var viet vanlige landsstyresaker og 15. oktober ble viet landsmøtet 2020/21.

Det ble besluttet at landsmøtet skal være digitalt, men at vi forsøker å samle sentralstyret, møteledere, referenter og ansvarlig for votering i Oslo, for å få en best mulig avvikling av landsmøtet. Det blir mange utfordringer, men sentralstyret har fordelt oppgaver, og møtes på ZOOM i grupper eller samlet etter behov. Vi ser fram til å avholde et annerledes landsmøte i Oslo 21. og 22, januar 2021, og vi håper at vi kan få til spennende og konstruktive diskusjoner om seniorpolitiske saker på landsmøtet. 

2020 har vært utfordrende for oss alle og sentralstyret er svært bekymret for hvilke langtidsvirkninger pandemien får for vår aldersgruppe, Mange har vært ensomme og redde i denne tiden. Vi er svært takknemlige for det arbeidet som gjøres ute i lokallagene for å holde hjulene i gang, og arrangere møter innenfor forsvarlige smittevernregler. 

Styret ser også fram til videre samarbeid med nytt eldreombud, og våre eldrerådsrepresentanter, og at «Leve hele livet» vil gi mange positive resultater i en fremtidsrettet eldrepolitikk. Vi planlegger en digital nettverkssamling i nær framtid, og vil opprette en ressursbank for gode ideer for eldrerådsarbeid.

Vår hovedoppgave er fortsatt å jobbe for: «En rettferdig pensjon for offentlige pensjonister».

Det er viktig at vi får fram budskapet om hvorfor LOP er den beste organisasjonen for oss som har arbeidet i det offentlige, og at tjenestepensjonen ikke på noen måte må «settes i spill». Vi startet opp igjen Facebook-kampanjen, men selv om det ikke har gitt oss mange nok nye medlemmer, mener vi likevel at gjentatt informasjonen på sosiale medier er viktig. At dere alle bidrar ved å snakke fint om LOP, gir «likes» til våre hjemmesider og oppfordre tidligere kolleger om å bli medlem i LOP. Vi kan alle være aktive ambassadører og spre budskapet om hvorfor LOP er den beste organisasjonen for å ivareta offentlige pensjonister. Dette er uvurderlig for at vi skal lykkes.


                                             Rannveig Bærheim
                                      Nestleder i sentralstyret i LOP 

@