Ekskursjon til Indre Østfold Medisinske kompetansesenter

LOPs Helse- og sosialutvalg hadde onsdag 6. desember 2017 lagt sitt møte til Askim. Utvalget var på ekskursjon til Indre Østfold Medisinske kompetansesenter - Helsehuset i Askim.

Turen hit hadde en opplysende og faglig målsetning. Lillian Saxegaard, Inger Roel og Randi Frankrig møtte. Isak Rosenvold hadde forfall. Helsehuset er et interkommunalt samarbeid mellom 7 Indre Østfoldkommuner (disse kommune er også Indre Østfold lokallags område). Helsehuset er et tverrfaglig kompetansesenter som utvikler og gir helsetilbud til innbyggerne i samarbeid med kommunene og spesialisthelsetjenesten. Helsehuset yte tjenester i tett samarbeid med mange eksterne aktører på vegne av eierkommunene. Antall innbyggere er 55.589. Helsehuset har felles daglig leder Kristian Devold. Helsehuset inneholder: Legevakt, Døgnplasser og Samfundsmedisin. I tillegg er det fagstab og admistrative støttefunksjoner.

LES MER HER:

Dokumenter