Informasjon fra helse- og omsorgsutvalget: Vern for eldre

Overgrep mot eldre viser seg å være et vanlig, men skjult problem både i det private liv og institusjoner. I mange tilfeller har eldre som er utsatt for overgrep vanskelig for å nå fram til hjelpetilbud, og det er derfor opprettet Vern for eldre- tjeneste.

Du kan ringe denne tjenesten på tlf: 800 30 196

Mer informasjon finner du HER.