MELDING TIL ALLE LOP’S DIREKTEMEDLEMMER

Vil du være med på dagsturer eller kortere turer i regi av LOP? Ta kontakt med ditt nærmeste lokallag og be om tilbudene, lokallagene står oppført på baksiden av ”Vi i LOP” og på nettsidene.

LOP er delt inn i regioner  og hver region har sin representant i sentralstyret, du kan også ta kontaktmed en av dem.

Det sentrale turutvalget i LOP arrangerer lengre turer, og programmet for 2016/17 sto i siste nummer av ”VI i LOP” i tillegg til at det står på nettsiden vår.

 

Med hilsen turutvalget i LOP

Lillian Saxegaard, Inger Trømborg og Turid Frimo