Nytt fra LOPs helse- og omsorgskomite

Her kan du lese om arbeidet til helse- og omsorgskomiteen første halvår 2016. Det er avholdt to møter og utarbeidet tre høringsinnspill.