Samordning av uføretrygd fra folketrygden med alderspensjon etter særaldersgrense fra tjenestepensjonen

Uføre med en uføregrad på minst 50 prosent vil motta uføreytelser både fra tjenestepensjonen og fra folketrygden. Når en passerer særaldersgrensen vil tjenestepensjonens ytelse gå over fra uførepensjon til alderspensjon, mens en fortsatt får uføreytelse fra folketrygden fram til 67 år. Denne gruppen kommer svært uheldig ut av de regelendringene som ble iverksatt fra 2015 av.

Uføre med en uføregrad på minst 50 prosent vil motta uføreytelser både fra tjenestepensjonen og fra folketrygden. Når en passerer særaldersgrensen vil tjenestepensjonens ytelse gå over fra uførepensjon til alderspensjon, mens en fortsatt får uføreytelse fra folketrygden fram til 67 år. Denne gruppen kommer svært uheldig ut av de regelendringene som ble iverksatt fra 2015 av.

Overgangen fra pensjonsskatt til lønnsskatt for uføreytelsene ble i stor grad kompensert ved at uføretrygden før skatt. Når en passerer særaldersgrensen blir denne økningen borte i sam­ordningen med brutto alderspensjon fra tjenestepensjonen. En kommer da dårligere ut enn før. Dette gjelder før skatt, og i enda sterkere grad etter skatt.

Notatet viser virkningene av de nye reglene for de som har særaldersgrense, etter sivilstand og inntekt. HELE NOTATET FINNER DU I FILEN VEDLAGT HER.

Dokumenter