Nytt i kommunene: Hverdagsrehabilitering av eldre

23. april 2014

Norske kommuner starter nå med hverdagsrehabilitering av eldre, en ordning som lenge vært vanlig både i Sverige og Danmark. Hverdagsrehabilitering skal brukes etter et sykehusopphold, og brukerne skal selv definere egne mål for hva de ønsker å klare.

Målet er å opprettholde livskvaliteten også etter sykdom, og fokusere på hva man klarer i stedet for hva man ikke klarer. 52 norske kommuner er allerede i gang med ordningen og like mange planlegger oppstart.

Les mer om dette på Forskning.no Les om Bodø kommune som har startet opp med hverdagsrebabilitering
tur-i-fjellet.jpg
@