Nytt lovforslag om bedre støtte til pårørende

For året 2017 er det bevilget 140 millioner kroner til pleiepengeordningen. Nå foreslår regjeringen at deler av denne summen skal brukes til å gi pårørende bedre støtte og oppfølging av kommunene.

«-Pårørende skal få en tydeligere og større plass i helse- og omsorgstjenesten. De har ofte krevende omsorgsoppgaver og utsettes for store belastninger. Det er derfor viktig at pårørende får god støtte og avlastning, og at innsatsen deres anerkjennes», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på departementets nettsider.

Regjeringen foreslår at den nye loven skal tre i kraft 1. oktober 2017.

Høie sier at det er anslått at pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgssektoren. Pårørende er dermed en viktig ressurs både for sine nærmeste og for helse- og omsorgstjenestene.

bigstock-happy-senior-couple-with-lapto-111149168.jpg