Nytt om velferdsteknologi

Kommunene som over flere år har deltatt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram kan vise til konkrete gevinster ved bruk av teknologiske løsninger, dette er nå samlet i flere rapporter.

I Aftenposten kan du lese et eksempel på bruk av ny velferdsteknologi: Ellen Margrethe Sundbys klokke er ikke som andre klokker: Hun kan trykke på den hvis noe er galt eller hun er engstelig, og hun får umiddelbart hjelp. Helseminister Høie sier til Aftenposten at den nye teknologien legger stor vekt på at selv om man er blitt redusert, så får man hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål. «– Det oppleves for mange som veldig positivt. Man må slutte å omtale teknologi som noe kaldt og fremmedgjørende, men være klar over at det også føler til mestring og trygghet», sier Høie.

Rapportene med navnet «Gevinstrealiseringsrapporter – Nasjonalt velferdsteknologiprogram» finner du HER

​Rapportene inneholder:

  • Konkrete gevinster ved velferdsteknologiske løsninger.
  • Erfaringer fra kommunene som har deltatt.
  • Anbefalinger fra Helsedirektoratet om å ta i bruke velferdsteknologiske løsninger og hvilke områder som bør prioriteres.
Andre gevinstrealiseringsrapport - Nasjonalt velferdsteknologiprogram-1.jpg
@