Nytt tiltak for bedre oppfølging av eldre i kommunene

Eidsberg kommune i Østfold har prøvd ut en ny modell for å kunne gi eldre i kommunen bedre oppfølging enn tidligere. Denne modellen har gitt så gode resultater at helseministeren vil prøve den ut på flere steder.

Den nye modellen består av oppfølgingsteam som bygger på en systematisk oppfølging der tjenestene skal formes sammen med den enkelte bruker med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Målet er å gi syke eldre et bedre tilbud, og blant annet redusere risikoen for fremtidig sykehusinnleggelse.

Les mer om dette på helsedepartementets hjemmeside.

eidsberg2_oppfolgingsteam020817.jpg
@