Nyttig konferanseopptak for brukerrepresentanter

Tirsdag denne uken arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet den første av en rekke gjennomføringskonferanser om eldrereformen Leve hele livet. Nå kan du se hele konferansen, som foregikk i Trømsø, i opptak.

Leve hele livet løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg, aktiv og verdig alderdom. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Løsningene og eksemplene i Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Blant temaene som var på konferansen du nå kan se i opptak er:

•Pasientverter
•Nærbutikk som servicepunkt og møteplass
•Målrettet ernæringstiltak
•Pasientsentrert helsetjeneseteam

HER KAN DU SE HELE OPPTAKET


LOP har i sitt høringsinnspill til forslaget for statsbudsjett 2019 understreket at det blir svært lite frie inntekter igjen i kommunene til å gjennomføre eldrereformen Leve hele livet: «En bevilgning på 48 millioner til denne satsingen, får svært liten effekt. Det resulterer i at stortingsmeldingen ikke blir annet enn fagre ord og gode intensjoner.»

For medlemmer i eldreråd, brukerrepresentanter og andre som arbeider med påvirkningsarbeid mot lokale og sentrale myndigheter, kan det være et godt verktøy å følge med på signalene fra disse gjennomføringskonferansene, slik at man i sin tur kan henvise til dette ved krav om bevilgninger til ulike tiltak som er i tråd med råd og anbefalinger som kommer frem.

bigstock-Senior-happy-woman-using-ipad--73149421.jpg