Offentleg tenestepensjon under press

16. februar 2013

Gjennom massemedia har dei første vekene i 2013 kome sterke åtak på den modellen som gjeld for offentleg tenestepensjon, seier Bergen og omland lokallag i ei fråsegn vedteke på årsmøte 23. januar. Årsmøtet støttar Unios klåre standpunkt i denne saka og reknar med at Unio (saman med NTL/LO

stat) viser musklar og står imot presset på offentleg tenestepensjon frå private næringslivsinteresser og frå politisk hald. Les heile fråsegna her

 

anders_folkestad.jpg
@