Offentlig ansatte står lengst i jobb

10. juni 2014

Nye tall fra NAV viser at de som jobber i offentlig forvaltning også er de som står lengst i arbeid. Lavest pensjonsalder har de ansatte i overnattings- og serveringsvirksomheter.

Da folketrygden ble innført i 1967 var det 3,5 yrkesaktive personer for hver alders- og uførepensjonist. I 2013 hadde dette tallet falt til 2,4. Dette tallet ventes å falle ytterligere til under 2 i løpet av de neste 50 årene. Samtidig venter man at flere eldre vil stå i jobb lengre, og at kvinneandelen i arbeidslivet fortsatt holder seg høy.

En analyse av forventet pensjoneringsalder og yrkesaktivitet er foretatt av NAV og kan leses HER. Seniorporten har lagt ut en oversikt over hvilke yrker som står lengst i jobb HER.

 

 

Businesskvinne1.jpg
@