Økning i inkassosaker hos eldre

I alle aldersgrupper har antallet personer med betalingsanmerkninger blitt redusert i løpet av de siste 12 månedene. Unntaket er aldersgruppen over 60 år der man ser en motsatt trend. Samtidig er det sterk økning i antallet personer som tar ut tidligpensjon.

Det er selskapet Eksperian som har lagt fram tallene som viser en negativ utvikling i økonomien for folk over 60 år.

Samtidig øker antallet personer som velger å ta ut tidligpensjon fra NAV. I en pressemelding fra NAV kommer det fram at det i første halvår av 2023 var 35.500 personer som tok ut alderspensjon for første gang. Dette er 6,8 prosent flere enn for samme periode i 2022.

Avdelingsdirektør i NAV, Ole Christian Lien, sier i pressemeldingen at den høye prisveksten trolig kan ha ført til at flere enn normal har valgt å starte uttak av alderspensjonen sin i år, også blant dem som fremdeles er i jobb.

Økonomiske rådgivere er temmelig samstemte i at det for de aller fleste vil være ulønnsomt å starte uttaket av alderspensjonen fra NAV tidlig. Prinsippet i pensjonsordningen fra Folketrygden er at man med gjennomsnittlig levealder har en ganske fast opptjent pensjonspott til disposisjon. Å starte uttaket tidlig gjør at man må fordele totalsummen over et større antall år, og den årlige utbetalingen blir dermed mindre enn om man velger å vente med uttaket noen år.  Det kan dermed bli stor forskjell på den summen man får pr. måned om man starter uttaket som 62-åring, eller om man venter til man er 67 år.

Eksperian skriver også at det er for aldersgruppen 60 år og over at totalbeløpet for betalingsanmerkninger har økt mest det siste året. Totalt skyldte gruppen over 60 år 14,9 milliarder ved utgangen av juli 2023, dette er en økning på hele 19,9 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Experian skriver at det er vanskelig å identifisere årsakene til hva som driver denne trenden, men at en kan spekulere i om årsaken at de eldre i større grad holder seg aktive og friske, og ikke justere forbruket nok i en pensjonisttilværelse med lavere inntekter.

bigstock-Gray-Hair-Mature-Senior-Couple-460156375.jpg
@