Økende medisinmangel i Norge

Over en halv million pasienter i Norge har de siste to årene blitt rammet av den stadig økende mangelen på en rekke medisiner. Eldre personer er spesielt sårbare når viktige medisiner ikke er mulig å skaffe. Noen reiser til utlandet for å hamstre medisiner, og mange bygger seg opp egne "nødlagre" hjemme.

Før sommeren kunne Aftenposten fortelle at det allerede i mai var rekordstor mangel på medisiner i Norge.

Det er flere årsaker til den store medisinmangelen, virkestoffer som produseres i Kina og India, medisiner som går ut av patent og usikre leveranselinjer, er noen av dem. NRK har laget en nettsak som forklarer godt hvilke faktorer som spiller inn, den kan du lese HER. «Nå har det blitt så mange mangler at jeg i perioder mister oversikten over alle manglene», det sier leder for Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap, Anne Markestad til NRK.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble det bevilget fire millioner kroner for å styrke Legemiddelverkets kapasitet for å håndtere legemiddelmangelen, men mange mener at dette på langt nær er nok, og etterlyser sterkere handlekraft fra Helseminister Bent Høie.

 

Under kan du lese en uttalelse om dette temaet fra LOPs tillitsvalgtskonferanse tidligere i år. Denne ble oversendt Statens Legemiddelverk med kopi til helseminister Bent Høie og til partigruppene på Stortinget.

 

Mangler på medisiner

Ut fra oppslag i media, har vi blitt kjent med at apotekene også i 2019 har gått tomme for flere livsviktige medisiner. Dette er urovekkende og kan skape bekymring for mange, spesielt for den eldre generasjon, som i så måte er en sårbar gruppe.

Mange eldre er avhengig av daglig medisinering. Vi i LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister) har fått bekymringsmeldinger fra våre medlemmer.

På bakgrunn av dette oppfordrer vi Statens Legemiddelverk, som her har et stort ansvar, til å være føre var, og det burde etter vår mening være fullt mulig i dagens samfunn med avanserte teknologiske hjelpemidler.

Vi anmoder innstendig Statens Legemiddelverk om å påse at apotekene til enhver tid har tilgang til de medisinene kundene har bruk for.

bigstock-Oral-Medication-Background-Wit-268223854.jpg
@